TRÅDLYFT/ ANSIKTSLYFT MED PDO

Vad är Trådlyft med PDO?


Ansiktslyft med PDO-trådar kallas för Trådlyft. Den här behandlingen ger dig ett lättare ansiktslyft utan kirurgi och konvalescens. Trådlyft passar dig som börjat uppleva en slapphet över kinderna, käklinjen, under hakan, halsen, lyfta ögonbryn och Fox Eyes.


Hur går Trådlyft med (PDO) till?


De är tillverkade av polydioxanon (PDO), ett ämne som är vänligt för vävnaden och bryts ned av kroppen efter ett tag. Tråden förs in under huden med hjälp av en kanyl med en mycket tunn, ihålig nål. När tråden sitter på plats kan man justera den tills man får fram önskat resultat. Därefter fästs den. Eftersom man för in tråden med hjälp av en nål får man inga ärr efter behandlingen, något som annars är vanligt efter ett traditionellt ansiktslyft.
Hållbarhetstiden är normalt upp till 3 år. Genom att göra en ny behandling med Trådlyft efter 12-16 månader, så ökar hållbarheten för ditt resultat.


Efter behandling


Det är normalt att känna visst obehag efter behandlingen såsom rodnad, svullnad, smärta, klåda, blåmärken eller ömhet på det behandlade stället. Dessa biverkningar försvinner snart.
Vilka området som behandlas?
● Kinderna
● Käklinjen
● Under hakan
● Halsen
● Ögonbrynslyft
● Fox Eyes.