FILLER

(30-40min)

Fillers är ett samlingsnamn på olika typer av estetiska hudfyllandsmedel.

 

Vi använder oss främst av hyaluronsyrefillers.

Hyaluronsyra är en fuktbindande sockermolekyl som förekommer naturligt i kroppen, framför allt i huden där den binder vatten och skyddar cellerna.

Fillers kan liknas vid en gel som beroende på mängd, molekyl, koncentration och val område återskapar fukt och elasticitet på ett naturligt sätt.

Det finns ingen permanent filler och hållbarhet är varierande från 6-12 månader beroende bl.a på muskelaktiviteten i det området.

 

  • Återskapa volym för att uppnå ett mer ungdomligt utseende
  • Förstärka form och kontur för att reducera synliga  tecken på åldrande
  • Släta ut rynkor och veck runt mun och näsa
  • Definiera läppkontur eller öka volym i läpparna.
  • Mjuka upp och ta bort rynkor och linjer i pannan sam runt ögonen.